Notice:

Public DMPs

Public DMPs are plans created using the DMPTuuli service and shared publicly by their owners. They are not vetted for quality, completeness, or adherence to funder guidelines.

Project Title  Template  Organisation Owner Download
Maankäyttösektorin ilmasto-osaamisen koulutusyhteistyö KOMIO- hanke Viestintä- ja hyödyntämissuunnitelma / Tiedonhallintasuunnitelma Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SEAMK) Marjastiina Teixeira (new window) Opens in new window
Measuring Effectiveness in The Inclusive Social Security Experiment Viestintä- ja hyödyntämissuunnitelma / Tiedonhallintasuunnitelma The National Institute for Health and Welfare (THL) Minna Kivipelto (new window) Opens in new window
Murteiden tutkimus väitöskirjojen kirjallisuuslähteiden valossa (Dialect study in the light of citations) Tuuli DMP University of Turku Lotta Aarikka (new window) Opens in new window
Tohtorikoulutettavien tutkimusdatanhallinta: tärkeys, osaaminen ja koulutus tieteenalojen, tutkimusmenetelmien ja datatyyppien episteemisissä kulttuureissa Tuuli DMP University of Turku Jukka Rantasaari (new window) Opens in new window
Data collected for a doctoral thesis 'Gambling in Digital Games and Esports: Examining the Impacts of the Convergence of Gaming and Gamblingä Tampere University DMP guidelines 2022 Tampere University Topias Mattinen (new window) Opens in new window
Opettajaopiskelijoiden digitaalinen lukutaito oppimisympäristön käyttökontekstissa Tampere University DMP guidelines 2022 Haaga-Helia University of Applied Sciences Tuija Alasalmi (new window) Opens in new window
Lasten yleistävän kielenkäytön kehityksen väitöksenjälkeinen tutkimus Suomen Kulttuurirahasto 2018 University of Eastern Finland Maija Surakka (new window) Opens in new window
Oral language comprehension interventions for children and adolescents with developmental language disorder or language difficulties Suomen Kulttuurirahasto University of Helsinki Sirpa Tarvainen (new window) Opens in new window
Basics of Research data management Research data management plan for students University of Turku Anon Anon (new window) Opens in new window
ESS European Social Survey 2026-2029 Research Council of Finland data management plan guidelines University of Turku Heikki Ervasti (new window) Opens in new window