Notice:

Public DMPs

Public DMPs are plans created using the DMPTuuli service and shared publicly by their owners. They are not vetted for quality, completeness, or adherence to funder guidelines.

Project Title  Template  Organisation Owner Download
Z4ABC's Training and Capacity-Building General Plan ERC Data Management Plan Template Häme University of Applied Sciences (HAMK) Denis Austin (new window) Opens in new window
Yhdenvertaisuusosaaminen opettajan ja ohjaajan työssä General Finnish DMP template Jamk University of Applied Sciences Riikka Michelsson (new window) Opens in new window
YAMK-opinnäytetyö: Palkitsemisen vaikutus motivaatioon Jyväskylän ammattikorkeakoulun (Jamk) opinnäytetyön aineistonhallintasuunnitelma Jamk University of Applied Sciences Sari Nuora (new window) Opens in new window
Who is Excluded from Gender Equality in Elite Sport: A Transdisciplinary Study of Generational Culture Shifts in Sporting Ambition, Parenting, and Identity (SportEX) Academy of Finland data management plan guidelines (2021-2023) University of Jyväskylä Tatiana Ryba (new window) Opens in new window
Viittomakielibarometri 2024 Humanistinen ammattikorkeakoulu / Humak University of Applied Sciences Humanistinen ammattikorkeakoulu Päivi Rainò (new window) Opens in new window
Viitottua kieltä käyttävien kuurojen ja huonokuuloisten nuorten kielellinen toimijuus, identiteetti ja medialukutaito digitaalisissa ympäristöissä JYUDMPTuuli University of Jyväskylä Ulla Sivunen (new window) Opens in new window
Uudet proteiinilähteet yksilön, ympäristön ja yhteiskunnan hyväksi (ScenoProt) National Finnish DMP (Academy of Finland's Autumn 2018 call) University of Jyväskylä Ville Tikka (new window) Opens in new window
Use of Open Badges in Senegal and Rwanda General Finnish DMP template University of Eastern Finland Satu Järvinen (new window) Opens in new window
URAA! - Uraohjauksen kehittäminen Ohjaamoissa HAMK Projektit Häme University of Applied Sciences (HAMK) Päivi Pukkila (new window) Opens in new window
Understanding restoration of Achilles tendon function after rupture National Finnish DMP (Academy of Finland's Autumn 2018 call) University of Jyväskylä Taija Juutinen (new window) Opens in new window